Diplomat ne demek? Diplomat anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Diplomat kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Diplomat anlamı ne? Diplomat ne demek?

DİPLOMAT NE DEMEK?

Diplomat, dış temsilcilik, dış politikayla uğraşan ve ülkesini yurt dışında temsil etmekle görevlendirilen kimsedir. Vatandaşlarının haklarına ve çıkarlarına uygun olarak yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla ilişkileri yürütmek üzere Dışişleri Bakanlıklarına bağlı olarak atanan kişidir.

Uygulanan uluslararası hukukta kavram olarak, dokunulmazlıklar ile ayrıcalıklar arasında bir ayrıma gidilmektedir. Dokunulmazlık kavramı genel yasalardan bağışık tutulmayı değil, fakat yargılama ve icra yollarının uygulamasından bağışık tutulmayı belirtmektedir. Buna karşılık ayrıcalık kavramı kabul eden devletin kimi yasalarının özünden bağışık tutulmayı, bunların özünün uygulanmamasını ifade eder. Diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıkları, 1. Diplomasi Temsilciliği Bakımından, 2. Diplomasi Temsilcilikleri ve Görevlileri bakımından olmak üzere iki kısma ayırabiliriz.

Diplomasi Temsilciliği Bakımından ayrıcalık ve bağışıklıklar şunlardır:

Elçilik binasının ve Araçlarının Dokunulmazlığı

Elçilik Arşivlerinin Dokunulmazlığı

Elçiliğin Haberleşme Serbestliği

Elçiliğin Vergi Ayrıcalığı

Elçiliğin Gümrük Ayrıcalığı

Diplomasi Temsilcileri ve Görevlileri Bakımından ayrıcalık ve bağışıklıklar ise,

Kişi ve Aile Bireyleri Dokunulmazlığı

Konut Dokunulmazlığı

Yargı Dokunulmazlığı ya da Bağışıklığı

Vergi Ayrıcalığı

Gümrük Ayrıcalığı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir